Rastenburg Wilhelmsplatz 1926

Referenzen

  1. Rastenburg (poln. Ketrzyn)